1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.sesiupalepe.lt

2. Informacija apie mus

2.1. www.sesiupalepe.lt – Etno krautuvėlė – menų dirbtuvėlė, kurios operatorius MBSesių palėpė“ (Pardavėjas). Įmonės kodas: 305176336, veiklos adresas A.Smetonos g. 2, Panevėžys, Lietuva. Registracijos adresas: Vėbrupės g. 1B, Skaistgiriai, Panevėžio r., Lietuva.

3. Pirkimo sutarties sudarymas

3.1. Garantuojame, kad Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi pagal visus Lietuvoje galiojančius teisės aktus.
3.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“. Prekių užsakymas ir apmokėjimas patvirtinamas PVM sąskaita faktūra, kuri siunčiama nurodytu elektroniniu paštu arba kartu su prekės pristatymu.
3.3. Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti būtinas Pardavėjo pranešimas elektroniniu paštu apie tai, kad užsakymas priimtas.
3.4. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma mūsų internetinės parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.

4. Šalių teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje pagal šias taisykles ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2. Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5. Šalių įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti.
5.2. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
5.3. Jei Pirkėjas, užpildęs užsakymą, nusprendė jį anuliuoti, Pardavėją apie tai privalo informuoti per vieną darbo dieną el.paštu sesiupalepe@gmail.com arba telefonu +370 677 71232.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
5.5. Pardavėjas pristatys Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laiką.
5.6. Pardavėjas, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6. Prekių kaina

6.1. Galiojanti kaina yra ta, kuri nurodyta šalia prekės elektroninėje www.sesiupalepe.lt parduotuvėje, išskyrus elektroninės sistemos klaidų atvejus.
6.2. Į prekės kainą įskaičiuotas Lietuvos Respublikoje galiojantis PVM mokestis, tačiau neįskaičiuotos prekės pristatymo išlaidos, kurios papildomai nurodomos pateikus užsakymą.
6.3. Mes pasiliekame teisę keisti prekių kainas, tačiau šie keitimai neįtakos kainos tų prekių, kurioms užsakymas jau priimtas.

7. Prekių kokybė

7.1. Garantuojame, kad el. parduotuvėje www.sesiupalepe.lt pateiktų dirbinių sudėtis atitinka aprašymus.
7.2. Pretenzijas dėl prekių kokybės, galite pateikti įstatymo numatyta tvarka per 14 darbo dienų, vėliau jos nebus priimamos.
7.3. Pardavėjas neatsako už pakitimus, atsiradusius dėl netinkamo prekės naudojimo ar natūralaus nusidėvėjimo.

8. Prekių įpakavimas

8.1. Prekės įpakavimas įskaičiuotas į prekės kainą.
8.2. Stengiamės prekę supakuoti taip, kad ji kuo saugiau pasiektų pirkėją.

9. Apmokėjimo tvarka

Apmokėti už prekes galima:
9.1. Banko pavedimu, kai Pirkėjas perveda pinigus į šią Pardavėjo banko sąskaitą :

MB “SESIŲ PALĖPĖ”
Įmonės kodas 305176336,
A/s.: LT945011000014003748,
Panevėžio kredito unija

9.2. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

10. Prekių pristatymas

10.1. Prekės Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatomos 1-3 darbo dienų laikotarpiu.
10.2. Prekes pristato pardavėjo įgaliotas atstovas, kuris nurodomas pateikus užsakymą.
10.3. Jeigu pageidaujate prekes galite atsiimti Panevėžyje esančioje „Sesių palėpė” krautuvėlėje adresu A.Smetonos g. 2, Panevėžys

11. Prekių grąžinimas

11.1. Prekės gali būti grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
11.2. Prekes, įsigytas el.parduotuvėje www.sesiupalepe.lt, galima grąžinti per 14 darbo dienų.
11.3. Prieš grąžindamas prekę pirkėjas privalo informuoti pardavėją elektroniniu paštu sesiupalepe@gmail.com arba telefonu +370 677 71232 bei nurodyti grąžinimo priežastį.
11.4. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar jo atstovas nepriima prekės grąžinimui.
11.5. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
11.6. Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
11.7. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikė tikslių duomenų užsakymo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuvės paslaugomis.
12.2. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
12.3. Internetinėje parduotuvėje pateikta vaizdinė medžiaga yra iliustracinio pobūdžio, todėl gali skirtis prekės išvaizda arba įpakavimas.

13. Kontaktai

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2. Pirkėjas pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninio pašto adresu: sesiupalepe@gmail.com arba skambina telefonu +370 677 71232.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo momento ir galioja iki šalys įvykdys visus su jomis susijusius įsipareigojimus.
14.2. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

X